کمپر آفرود

مهندسی معکوس از روی دو برند آمریکایی و سه برند استرالیای و ایتالیایی

دارای قفسه بندی در عقب اتاق

50 روز
مانده به شروع طبیعتگردی

کمپر های آفرود

رعایت کلیه استاندارد های جاده ای ( طراحی شده توسط تیم طراح خودرو )

مشخصات فنی کمپرهای آفرود تیپ C • طول اتاق کمپر 250 تا 300 سانتیمتر • وزن کمپر 700 تا 1000 کیلوگرم • قابل یدک شدن به انواع خودرو های آفرود

Open chat